Bảng điện tử LED P10 xanh

Bảng điện tử LED P10 xanh, chạy chữ quảng cáo ngoài trời. Bảng điện tử LED P10 màu xanh làm bảng thông báo, tuyên truyên có các cơ quan nhà nước, bảng chạy chữ thông tin khuyến mãi cho các cửa hàng thời trang, thông tin, thông báo cho các công trình công cộng: sân bay, ga xe lửa, trạm xe bus, bến xe.bảng điện tử LED P10 Xanh modulebảng điện tử LED P10 Xanh module

Hình ảnh bảng điện tử LED P10 Xanh

sản-phẩm-bảng-điện-tử-LED-P10-Xanh-1

sản-phẩm-bảng-điện-tử-LED-P10-Xanh-1

Thông số kỹ thuật bảng điện tử led P10 màu đỏ